Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «G.K. Real Estate Management Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «G.K. Real Estate Management IKE».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «G.K. Real Estate Management Private Company».